Ustroj kluba

O upravljanju i organizaciji kluba ŽKK Koprivnica brinu se 3 klupska tijela: Skupština kluba, Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Detaljan uvid u prava i obveze svakog od tijela možete steći čitanjem dokumenta STATUT_ŽKK_Koprivnica_(24.8.2016.)_konacni (2) donesenog na Skupštini kluba 24.8.2015.g.

Skupština kluba je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi, tj. po jedan roditelj svakog maloljetnog člana, treneri, te po jedan predstavnik svake pravne osobe članice kluba.

Zapisnik sa zadnje skupštine: Zapisnik – Skupština 2017-7-5

Na izvanrednoj Skupštini kluba, održanoj 05.07.2017, odlučeno je da klub predstavljaju sljedeća tijela:

Upravni odbor obnaša izvršne funkcije kluba i druge poslove utvrđene dokumentom “Statut ŽKK Koprivnica”. Članove upravnog odbora čine: Darko Jurković – predsjednik, Mirjana Miklić – potpredsjednik, Saša Marđetko – član, Maja Ostriž – član i Zoran Zlatar – član.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela kluba utvrđenih dokumentom “Statut ŽKK Koprivnica”. Članove nadzornog odbora čine: Sanja Vida – predsjednik, Nensi Kapetanić – član, Sanja Kovačić – član. 

Tajnik kluba je Marica Korolija.